نمایش ۹۱ تا ۹۸ مورد از کل ۹۸ مورد.

حیدر نصرت زاده

استادیار
زبان انگلیسی

علی اکبر نصیری

مربی
الکترونیک
علی اکبر نصیری
مربی کارشناسی ارشد
- الکترونیک

http://faculty.damavandiau.ac.ir/nasiri/fa

رضا نهاوندی

مربی
علوم تربیتی
الهه

الهه وکیلی

استادیار
معارف
الهه وکیلی
استادیار دکترای تخصصی
- معارف

http://faculty.damavandiau.ac.ir/vakili/fa

احمدرضا ولی

استادیار
برق قدرت

شهره یزدانی

استادیار
حسابداری
شهره یزدانی
استادیار دکترای تخصصی
- حسابداری

http://faculty.damavandiau.ac.ir/yazdani/fa

علی

علی یوسفی

مربی
عمران
علی یوسفی
مربی کارشناسی ارشد
۴۴۴۰۸۵۰۲ عمران

http://faculty.damavandiau.ac.ir/yousefi/fa