نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۹۸ مورد.
بابک

بابک عبدی

استادیار
برق قدرت
بابک عبدی
استادیار دکترای تخصصی
- برق قدرت

http://faculty.damavandiau.ac.ir/abdi/fa

Google Scholar Scopus
محمود

محمود عسگری

مربی
کامپیوتر

احمد فاتحی مرج

استادیار
عمران
لیلا

لیلا فضلی

استادیار
زمین شناسی
لیلا فضلی
استادیار دکتری
- زمین شناسی

http://faculty.damavandiau.ac.ir/fazli/fa

جعفر فیروزی

مربی
زبان انگلیسی

احسان قدکساز

مربی
الکترونیک
محمد

محمد قمیشی

استادیار
معماری
محمد قمیشی
استادیار دکترای تخصصی
- معماری

http://faculty.damavandiau.ac.ir/ghomeyshi/fa

Google Scholar

محمدهادی کابلی

استادیار
معماری
امید

امید کاویانی پور

استادیار
مکانیک
امید کاویانی پور
استادیار دکترای تخصصی
- مکانیک

http://faculty.damavandiau.ac.ir/kavianipour/fa

ایمان گل پذیر

مربی
عمران
ایمان گل پذیر
مربی دکترای تخصصی
- عمران

http://faculty.damavandiau.ac.ir/golpazir/fa