نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۹۸ مورد.

میترا جلالی

مربی
ریاضی
میترا جلالی
مربی دکترای تخصصی
- ریاضی

http://faculty.damavandiau.ac.ir/mitrajalali/fa

زهرا حاجی امینی

مربی
معارف
زهرا حاجی امینی
مربی دكتری حرفه ای
- معارف

http://faculty.damavandiau.ac.ir/hajiamini/fa

نازیلا حریری پارسا

مربی
حسابداری
نازیلا حریری پارسا
مربی کارشناسی ارشد
- حسابداری

http://faculty.damavandiau.ac.ir/haririparsa/fa

نادر حریری پارسا

مربی
حسابداری
نادر حریری پارسا
مربی کارشناسی ارشد
- حسابداری

http://faculty.damavandiau.ac.ir/naderhariri/fa

حمیدرضا

حمیدرضا حسینی دانا

استادیار
علوم ارتباطات
حمیدرضا حسینی دانا
استادیار دکترای تخصصی
۰۹۱۲۳۷۷۵۰۹۶ علوم ارتباطات

http://faculty.damavandiau.ac.ir/h-h-dana/fa

Google Scholar

سیدمهدی حکیمی

استادیار
برق قدرت

مرتضی حیدری

مربی
مکانیک
الهه

الهه حیدریان بایی

استادیار
تربیت بدنی
الهه حیدریان بایی
استادیار دکترای تخصصی
- تربیت بدنی

http://faculty.damavandiau.ac.ir/heydariyan/fa

محمدحامد

محمدحامد خان محمدی

استادیار
حسابداری
محمدحامد خان محمدی
استادیار دکترای تخصصی
- حسابداری

http://faculty.damavandiau.ac.ir/khanmohammadi/fa

مهدی خانکه

مربی
معماری
مهدی خانکه
مربی دکترای تخصصی
- معماری

http://faculty.damavandiau.ac.ir/khanke/fa

شهرزاد

شهرزاد خرم نژادیان

استادیار
محیط زیست
شهرزاد خرم نژادیان
استادیار دکترای تخصصی
- محیط زیست

http://faculty.damavandiau.ac.ir/drkhorram/fa

Scopus ORCID