الهه وکیلی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۶الهیات و معارف اسلامیدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۶۹علوم قرآن و حدیثدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۵مدرسی معارف اسلامی- انقلاب اسلامی ایراندانشگاه معارف اسلامی