محمود صفری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۷ادبیات فارسیدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۷مدیریت آموزشیدانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
دکتری۱۳۸۶علوم تربیتی - تعلیم و تربیت اسلامیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
واحد دماوندرئیس واحدرسمی قطعیتمام وقت۲۰

سوابق اجرایی

سوابق کاری و آموزشی

ردیف

محل خدمت

عنوان پست سازمانی

مدت همکاری

1

مجلس شورای اسلامی

نماینده مردم دماوند وفیروزکوه در دوره دوم

4 سال

2

آموزش وپرورش استان سمنان

مدیر کل

4 سال

3

مجلس شورای اسلامی

مدیر کل پارلمانی وزارت آموزش وپرورش

2 سال

4

مجلس شورای اسلامی

معاونت اجرایی

4 سال

5

مجلس شورای اسلامی

معاونت پارلمانی هلال احمر

1سال

6

دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمسار

ریاست وهیئت علمی وتدریس

4سال

7

دانشگاه آزاد اسلامی واحداسلامشهر

ریاست وتدریس

1 سال

8

دانشگاه هنر تهران

تدریس

5/1 سال

9

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

ریاست وتدریس

ازسال 31/5/81 لغایت تاکنون

10

تدریس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

هیات علمی

مدرس کارشناسی ارشد و دکتری

 

کتاب ها:

  • مدیریت و آموزش حفاظت از محیط زیست در مدارس با همکاری صغری شب افروزان

ترجمه کتاب ها :

  1. تحلیل رویا در روان درمانی
  2. مفهوم نوین تغییرات آموزشی