ماریا رحمانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۹تربیت بدنی وعلوم ورزشیشهید باهنر کرمان
کارشناسی ارشد۱۳۸۴تربیت برنی وعلوم ورزشیتهران مرکز
دکترای تخصصی۱۳۹۵فیزیولوژی ورزشیگیلان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد دماونداستادیارپیمانیتمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

- مدیر گروه تربیت بدنی واحددر سال 1389

 

- رئیس هیات دوومیدانی استان گلستان از مهر 79 لغایت مهر82

- نائب ریس هیات دوومیدانی استان گلستان از مهر82 لغایت مهر84

- عضوشورای توسعه ورزش همگانی سازمان ورزش شهرداری تهران از 84

- تقدیر بعنوان استاد برگزیده واحد در سال 89

 

-تربیت بدنی 1و2

-حرکت شناسی-حرکت شناسی پیشرفته

-آناتومی انسان

-فیزیولوژی انسان

-فیزیولوژی ورزشی1و2

-بیوشیمی وتغذیه ورزشی

-اپیدمیولوژی ورزشی

-تغذیه ورزشی -تغذیه ورزشی پیشرفته

- تغذیه وکنترل وزن ویژه تندرستی

-فیزیولوژی فعالیتهای بدنی کودکان ونوجوانان

- عضو هیات علمی وکمیته داوران همایش ملی علوم ورزشی وتربیت بدنی ایران 1395

- عضو هیات علمی وکمیته داوران اولین همایش ملی تربیت بدنی  لارستان 1395

- داور وراهنمای پایان نامه های دانشجویی در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد

- کلیه دروس مرتبط با گرایش فیزیولوژی ورزشی

سوابق پژوهشی

- سخنرانی درون دانشگاهی تحت عنوان:تئوری تمرین ورزشی در سال 1393

- سخنرانی درون دانشگاهی تحت عنوان:انعطاف پذیری وعوامل موثر بر آن در سال 1393

- سخنرانی درون دانشگاهی تحت عنوان:ورزش ودرمان اضافه وزن در سال 1394

سخنرانی درون دانشگاهی تحت عنوان:ورزش وکمر درد در سال 1395

سخنرانی درون دانشگاهی تحت عنوان:ارگونومی وورزش در سال 1396

- عضو هیات علمی وکمیته داوران همایش ملی علوم ورزشی وتربیت بدنی ایران 1395

- عضو هیات علمی وکمیته داوران اولین همایش ملی تربیت بدنی  لارستان 1395

- داور وراهنمای پایان نامه های دانشجویی در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد

- انتخاب با عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 1394

- انتخاب طرح اینجانب به عنوان طرح برتر سال 94 در شهرستان دماوند وتقدیر توسط فرماندار.

ساعات حضور

روزهای یکشنیه،سه شنبه وچهارشنبه از صبح تا عصر