پیام پرکار

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۱مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزاردانشگاه آزاد واحد قزوین
کارشناسی ارشد۱۳۸۳مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکدانشگاه علوم و تحقیقات
دکتری۱۳۹۸مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکدانشگاه علوم و تحقیقات

سوابق پژوهشی

لوح تقدیر و گواهینامه های بین المللی:

 

 1. Payam Porkar Rezaeiye, Certificate Of Participation Robocup International Competition 2017 July27-30 Nagoya Japan Awarded To Robocup Rescue Robot League DML Team(2017).

 

 1. Payam Porkar Rezaeiye, Certificate Of Participation Iran Open International Competition 2017 April 5-7 Tehran Iran Awarded To Robocup Rescue Robot League & Technical Challenge Robot League DML Team(2017).

 

 1. Medical Certificate for service at sea (2016).

 

 1. Payam Porkar Rezaeiye, Certificate Of Participation Amirkabir international robotics and artificial intelligence contests April 8-11 2015 Tehran Iran (AUTCUP2015,2th great competition in Iran) Awarded To Rescue Robot League & Technical Challenge Robot League DML Team(2015).

 

 1. Head of judgment of Robotics League in University of Damavand (2015).

 

 1. Payam Porkar Rezaeiye, Certificate Of Participation Iran Open International Competition 2014 Tehran Iran Awarded To Robocup Rescue Robot League & Technical Challenge Robot League DML Team(2014).

 

 1. Payam Porkar Rezaeiye, Certificate Of Participation Robocup International Competition 2012 Awarded To Robocup Rescue Robot League & Technical Challenge Robot League DML Team Mexic(2012).

 

 

 1. Payam Porkar Rezaeiye, Certificate Of Participation Iran Open International Competition 2011 April 7-9 Tehran Iran Awarded To Robocup Deminer Robot League & Technical Challenge Robot League Alborz Team(2011).

 

 1. Payam Porkar Rezaeiye, Certificate of Lithography methods And MEMS Workshop 2010 December 26-28 Tehran, AmirKabir university(2010).

 

 1. Payam Porkar Rezaeiye, Certificate Of Participation Kharazmi & AUTCUP Competition 2010 October 19-22 Tehran Iran Awarded To Robocup Deminer Robot League & Robocup Mars Rover Robot League Alborz Team(2010).

 

 1. Member of the foundation of Iranian Elites (2010).

 

 1. Best professor in Damavand University (2010).

 

 1. Payam Porkar Rezaeiye, Certificate Of Participation SAMA Shiraz Competition 2009 November 25-27 Shiraz Iran Awarded To Robocup Deminer Robot League Alborz Team(2009).

 

 1. Payam Porkar Rezaeiye, Certificate Of Participation in inventor’s competition(ITEX2009) in Malaysia (2009).

 

 1. Payam Porkar Rezaeiye, Certificate of E-learning (2008).

 

 1. Payam Porkar Rezaeiye, Certificate of ICDL Core (2008).

 

 1. Payam Porkar Rezaeiye, Certificate of Achievement ACM /ICPC, Asia regional, 28 December 2008  Tehran Iran Awarded To Coach(2008).

 

 1. Payam Porkar Rezaeiye, Certificate Of Participation Iran Open International Competition 2008 April 3-7 Tehran Iran Awarded To Robocup Rescue Simulation 3D Soccer League BAM Team(2008).

 

 1. Payam Porkar Rezaeiye, Certificate of Participation Robocup International Competition 2007 30June to 11July Atlanta USA Awarded To Robocup Rescue Robot League Robosience Team(2007).

 

 1. Payam Porkar Rezaeiye, Certificate Of Participation Iran Open International Competition 2007 April 3-7 Tehran Iran Awarded To Robocup Rescue Robot League Robosience Team(2007).

 

 1. Best professor in Kar University (2005-2006).

 

 1. Payam Porkar Rezaeiye, Certificate Of Participation Robocup International Competition 2006 July 10-20 Bremen Germany Awarded To Robocup Middle Size Robot League Persian Gulf Team(2006).

 

 1. Payam Porkar Rezaeiye, Certificate Of Participation Robocup International Competition 2005 July 13-19 Osaka Japan Awarded To Robocup Rescue Robot League Persian Gulf Team(2005).

 

جوایز و پاداشها:

 1. سرپرست تیم اعزامی دانشگاه دماوند برای مسابقات Robocup2017 در لیگ رباتهای امدادگر دستی  و کسب مقام ششم جهانی در مسابقات لیگ (1396).
 2. سرپرست تیم اعزامی دانشگاه دماوند برای مسابقات Iranopen2017 در لیگ رباتهای امدادگر دستی  و کسب مقام سوم در مسابقات لیگ (1396).
 3. سرپرست تیم اعزامی دانشگاه دماوند در مسابقات رباتیک کشوری AUTCUP2015 در لیگ رباتهای امدادگر دستی  و کسب مقام اول در این مسابقات(1394).
 4. سرپرست تیم اعزامی دانشگاه دماوند در مسابقات رباتیک کشوری AUTCUP2015 در لیگ رباتهای امدادگر در کلاس بهترین دست  و کسب مقام اول در این مسابقات(1394).
 5. سرپرست تیم اعزامی دانشگاه دماوند برای مسابقات Iranopen2015 در لیگ رباتهای امدادگر دستی  و کسب مقام اول در مسابقات تکنیکال در بخش بهترین ابداع (1394).
 6. سرپرست تیم اعزامی دانشگاه دماوند برای مسابقات Iranopen2015 در لیگ رباتهای امدادگر دستی  و کسب مقام اول در مسابقات تکنیکال در بخش بهترین دست ربات (1394).
 7. سرپرست فنی و اجرایی بازی آنلاین میراث دارای نشان سرآمد در بازیهای آنلاین ایرانی(1393).
 8. سرپرست تیم اعزامی دانشگاه دماوند برای مسابقات جهانی روبوکاپ مکزیک در لیگ رباتهای امدادگر دستی و کسب مقام اول در این مسابقات در کلاس بهترین طراحی دست(1392).
 9. سرپرست تیم اعزامی دانشگاه دماوند برای مسابقات Iranopen2011 در لیگ رباتهای مین یاب دستی  و کسب مقام اول در این مسابقات(1390).
 10. سرپرست تیم اعزامی دانشگاه دماوند در جشنواره خوارزمی و مسابقات رباتیک کشوری AUTCUP2010 در لیگهای رباتهای مین یاب دستی  و کسب مقام دوم در این مسابقات(1389).
 11. سرپرست تیم اعزامی دانشگاه دماوند در جشنواره خوارزمی و مسابقات رباتیک کشوری AUTCUP2010 در لیگهای رباتهای مریخ نورد و کسب مقام سوم در این مسابقات(1389).
 12.  عضویت در بنیاد حمایت از نخبگان (1389).
 13. انتخاب توسط فرمانداری بعنوان بهترین مخترع در شهر دماوند(1388).
 14. انتخاب بعنوان استاد برتر پژوهشی در واحد دماوند(1388).
 15. سرپرست تیم اعزامی دانشگاه دماوند برای مسابقات رباتیک کشوری سما دانشگاه آزاد در لیگ رباتهای مین یاب دستی و کسب مقام نخست در این مسابقات(1388).
 16. کسب مقام سوم و مدال برنز در مسابقات جهانی مخترعان مالزی ITEX2009 که دومین مسابقات بزرگ در سطح جهانی برای مخترعین میباشد (1388).
 17. پذیرش و اعزام به مسابقات جهانی روبوکاپ آمریکا(2007).
 18. سرپرست تیم اعزامی دانشگاه دماوند برای مسابقات Iranopen2007 و کسب مقام پنجم در لیگ شبیه سازی سه بعدی رباتهای فوتبالیست(2007).
 19. پذیرش در 3 سطح از مسابقات روبوکاپ آلمان و کسب مقام دوم در بخش تکنیکال (2006).
 20. انتخاب بعنوان استاد برتر پژوهشی در دانشگاه علمی کابردی خانه کارگرتهران(1388).
 21. عضو تیم روبوکاپ اعزامی به ژاپن و کسب مقام 2جهانی و دریافت کارت معافیت از خدمت با توجه به کسب مقام در المپیاد جهانی(2005).

 

 

 • عضویت در سایت WSEAS بعنوان داور برای ارزیابی مقالات (1390 الی 1397).
 • عضویت در بنیاد ملی نخبگان ریاست جمهوری (1389 الی 1397).
 • عضویت در انجمن مخترعین ایران (1388 الی 1397).
 • عضویت در باشگاه بین المللی اساتید(1385 الی 1397).
 • عضویت در هیات علمی دانشگاه آزاد واحد دماوند و مدیرگروه رشته کامپیوتر(1385 الی 1397)
 • عضویت در انجمن بین المللی مهندسین برق و کامپیوتر (1379 الی 1381).