مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱3. تخمین همزمان خواص ترموفیزیکی و ضرایب انتقال حرارت جابجایی یک اتاق نمونه در تهران در یک مساله محاسبه بار حرارتی – برودتی معکوسزهرا پولایی موزیرجی- عزیز عظیمی- سیامک کاظم زاده حنانی-مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیر کبیر.1396
۲Analysis and modeling of building thermal response to investigate the effect of boundary conditions1. Poolaei Moziraji Z., Azimi A., Kazemzadeh Hannani S.Journal of Scientia Iranica2012
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.