مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱زاویه حمله بهینه برای پره پیچیده نشده توربین بادی،یوسف میربلوکی- زهرا پولایی موزیرجیدومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوا فضا دانشگاه خوارزمی،اردیبهشت 1396
۲بررسی عددی جابجایی طبیعی در یک محفظه مستطیلی پر شده با سیال آب در نسبت های اندازه های مختلفولی انجیل الی- زهرا پولایی موزیرجیدومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوا فضا،اردیبهشت 1396
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.