زهرا پولایی موزیرجی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۸مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
کارشناسی ارشد۱۳۸۱مهندسی مکانیک-تبدیل انرژیدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتری۱۳۹۱مهندسی مکانیک-تبدیل انرژیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوندهیات علمیپیمانیتمام وقت۷

سوابق اجرایی

کمیته علمی مرکز تحقیقات انرژی

دانشجوی ممتاز کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

محقق ارشد پژوهشگاه وزارت نیرو

کارشناس ارشد ناظر مکانیک شرکت ملی نفت

انتقال حرارت- ترمودینامیک- مکانیک سیالات- ریاضیات مهندسی- لایه های مرزی- انتقال حرارت پیشرفته هدایت- انتقال حرارت پیشرفته جابجایی- ریاضیات مهندسی پیشرفته 1 و 2- مباحث منتخب در انرژی

عضو کمیته علمی مرکز تحقیقات انرژی

مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

سوابق پژوهشی