بهرنگ مسعودی فر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۸۵مهندسی کامپیوتر - نرم افزاردانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوندعضو هیأت علمیپیمانیتمام وقت۹

سوابق اجرایی

سیستمهای عامل، اصول طراحی، پایگاه داده، ساختمانهای گسسته ، شبکه های کامپیوتری
سیستمهای عامل، اصول طراحی پایگاه داده، ساختمانهای گسسته،شبکه های کامپیوتری