امیر فریدونی لطف آبادی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیمهندسی مکانیک - ساخت و تولید
کارشناسی ارشدمهندسی مکانیک - ساخت و تولید
دکترای تخصصیمهندسی مکانیک - ساخت و تولید

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
قطعیتمام وقت