محمدحامد خان محمدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۹۰حسابداریعلوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه حسابداریمدیرگروه ارشد و دکتری حسابداریپیمانیتمام وقت۷

سوابق اجرایی

1- مدیر گروه حسابداری ارشد و دکتری

2- عضو شورای پژوهشی واحد دماوند

3- عضو کمیته منتخب دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

حسابداری مدیریت

تئوری های حسابداری