مهدی خانکه

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۳هنرهاس سنتی صنایع دستیسوره تهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۵پژوهش هنرآزاد تهران مرکز
دکترای تخصصی۱۳۹۷فلسفه هنرتهران شمال

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
آزاد دماوند گروه معماریآزمایشی(تنظیم نشده)۵

سوابق اجرایی

مدیر گروه گرافیک واحد از سال 1383 الی 1385

عضو بنیاد ملی نخبگان سال 1387

پژوهش برتر فرهنگستان هنر 1385 

تاریخ هنر جهان

تاریخ معماری ایران و جهان

تاریخ هنر ایران

تاریخ معماری اسلامی

مبانی هنرهای تجسمی

تجزیه و تحلیل

طراحی

مقدمات طراحی معماری

 

سردبیر علمی مجله سرانگشت

عضو شورای نویسندگان مجله تندیس،

 

پژوهشی تاریخی و دروس عملی

سوابق پژوهشی

مقاله برگزیده جشنواره جوانان هنرهای سنتی1383

نفر نخست مسابقات کاریکاتور 1376

تحلیل و بررسی آثار هنری و معماری در گالری های سراسر کشور

مجموعه سخنرانی های اردیبهشتی دانشگاه سوره اردیبهشت 1397

هفته پژوهش دانشگاه سوره

عضو هیئت مدیره و خزانه دار انجمن علمی هنر اسلامی دوره 1390تا 1394