امید کاویانی پور

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴مکانیک- طراحی جامداتدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۷هوافضا- سازه های هواییدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکترای تخصصی۱۳۹۳مکانیک- طراحی کاربردیدانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه مکانیکاستادیارپیمانیتمام وقت۶

سوابق اجرایی

مدیر مرکز رشد

استاتیک، مقاومت مصالح 1 و 2، کنترل اتوماتیک، دینامیک، ارتعاشات، ریاضی مهندسی، طراحی مکانیزمها و آزمایشگاه مقاومت مصالح، هیدرولیک و پنوماتیک پیشرفته (ارشد)، شبیه­سازی کامپیوتری (ارشد)، سیستمهای دینامیکی(دکترا)

رئیس مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

دبیر شورای مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

عضو کمیته نظارت بر استقرار شرکتهای دانش بنیان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

عضو کمیته علمی مرکز تحقیقات انرژی های نوین در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

دینامیک، کنترل، ارتعاشات، طراحی مکانیزمها، هیدرولیک و پنیوماتیک، ریاضی مهندسی، دینامیک سازه، بهینه­ سازی، سیستم تعلیق خودرو و بازیابی انرژی

سوابق پژوهشی

ثبت اختراع: مکانیزم نوع پاسخی دو درجه آزادی برای اندازه گیری پروفیل طولی جاده و ارزیابی سیستم تعلیق (79854- 09/04/1392)