مقداد حاجی محمدعلی جهرمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۳مهندسی صنایع- تحلیل سیستم هادانشگاه آزاد اسلامی
کارشناسی ارشد۱۳۸۶مهندسی صنایعدانشگاه علوم و فنون مازندران
دکتری۱۳۹۳مهندسی صنایع- برنامه ریزی تولیددانشگاه علوم و تحقیقات ایران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دماوندهییت علمی گروه مدیریت اجرایی و مهندسی صنایعپیمانیتمام وقت۸

سوابق اجرایی

چهار سال مدیریت گروه های مهندسی صنایع و مدیریت اجرایی

چاپ کتاب در زمینه طراحی و بالانس خط مونتاژ

چاپ چندین مقاله ISI  و مقالات علمی پژوهشی و کنفرانس های داخلی و خارجی

برنامه ریزی استراتژیک

مدیریت پروژه

 

برنامه ریزی استراتژیک

مدیریت پروژه

سوابق پژوهشی

کارگاه آموزش نرم افزار مایکروسافت پراجکت

کارگاه کاربرد اکسل در مهندسی صنایع

کارگاه مدیریت ارزش کسب شده در اجرای پروژها

کارگاه آموزش الگئریتم های فراابتکاری( ژنتیک، مورچگان ؛ شبیه سازی تبرید فلزات و ...)

عضو هییت تحریریه مجله شاخص کارآفرینی

عضو انجمن مهندسی صنایع ایران