حسین جعفر کریمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۹۴سیستم های اطلاعاتییو تی ام

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعاتهیات علمیپیمانیتمام وقت۱