نازیلا حریری پارسا

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۷۸حسابداریدانشگاه آزاد واحد رودهن
کارشناسی ارشد۸۰حسابداریدانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد دماوندهیئت علمی(تنظیم نشده)تمام وقت