جستجوی اعضای هیأت علمی

فیلتر بر اساس نام خانوادگی

نمایش ۹۱ تا ۱۰۸ مورد از کل ۱۳۱ مورد.

افشین قربانی پارام

استادیار

معماری

محمد

محمد قمیشی

استادیار

معماری

سیدمحمدمهدی كاظمی

مربی

صنایع

سودابه كیخا

مربی

معماری

محمدهادی کابلی

استادیار

معماری

سید عباس کاظمی

استاد

صنایع

امید

امید کاویانی پور

استادیار

مکانیک

ایمان گل پذیر

مربی

دماوند

زینب گوذرزی

مربی

زبان انگلیسی

منصوره لفوتی

استادیار

فیزیک

افشین محمدی

مربی

علوم ارتباطات

بشری محمدی فرد

مربی

حقوق

علیرضا

علیرضا محمدی نژاد گنجی

مربی

علوم تربیتی

پرویز محمودی

استادیار

ریاضی

زهرا مرادی

استادیار

حسابداری

بهناز مرادی غیاث آبادی

استادیار

محیط زیست

بهرنگ مسعودی فر

مربی

کامپیوتر