جستجوی اعضای هیأت علمی

فیلتر بر اساس نام خانوادگی

نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۱۰۳ مورد.

محمدهادی كابلی

مربی

معماری

سیدمحمدمهدی كاظمی

مربی

صنایع

سودابه كیخا

مربی

معماری

ایمان گل پذیر

مربی

دماوند

منصوره لفوتی

مربی

فیزیک

افشین محمدی

مربی

علوم ارتباطات

بشری محمدی فرد

مربی

حقوق

پرویز محمودی

مربی

ریاضی

حجت مداحی

مربی

معارف

زهرا مرادی

مربی

حسابداری

بهناز مرادی غیاث آبادی

مربی

محیط زیست

بهرنگ مسعودی فر

مربی

کامپیوتر

علیرضا مشکین

مربی

کامپیوتر

مهدی ملک محمدی

مربی

معارف

مهدی منتظر

مربی

حقوق

مینو منصور زارع

مربی

حسابداری