جستجوی اعضای هیأت علمی

فیلتر بر اساس نام خانوادگی

نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۱۳۱ مورد.

هادی رضایی

مربی

برق

نیما رفاهتی

استادیار

مکانیک

مرتضی رمضانی

مربی

عمران

محمدعلی ستوده

مربی

عمران

مژگان سخایی

استاد

معارف

مجتبی شكری

مربی

کامپیوتر

ابراهیم شیخ زاده مرند

استادیار

حسابداری

معصومه شیری امین لو

مربی

زبان انگلیسی

مجدالدین صادقی

مربی

حقوق

امیر صادقی

استادیار

زبان انگلیسی

علی صادقی

استادیار

مکانیک

حمیدرضا صدر منوچهری

استادیار

الکترونیک

سودابه صفا

مربی

کامپیوتر

پویا صفاری

مربی

حسابداری

محمود صفری

استادیار

علوم تربیتی

میترا ضرابی

استادیار

حقوق

هادی طبسی

استادیار

زمین شناسی

سعید رضا عاصمی زواره

استادیار

محیط زیست