نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۹۸ مورد.
بابک

بابک عبدی

دکترای تخصصی
برق قدرت
بابک عبدی
استادیار دکترای تخصصی
- برق قدرت

http://faculty.damavandiau.ac.ir/abdi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
لیلا

لیلا فضلی

دکتری
زمین شناسی
لیلا فضلی
استادیار دکتری
- زمین شناسی

http://faculty.damavandiau.ac.ir/fazli/fa

جعفر فیروزی

زبان انگلیسی
محمد

محمد قمیشی

دکترای تخصصی
معماری
محمد قمیشی
استادیار دکترای تخصصی
- معماری

http://faculty.damavandiau.ac.ir/ghomeyshi/fa

گوگل اسکالر
امید

امید کاویانی پور

دکترای تخصصی
مکانیک
امید کاویانی پور
استادیار دکترای تخصصی
- مکانیک

http://faculty.damavandiau.ac.ir/kavianipour/fa

ایمان گل پذیر

دکترای تخصصی
عمران
ایمان گل پذیر
مربی دکترای تخصصی
- عمران

http://faculty.damavandiau.ac.ir/golpazir/fa