جستجوی اعضای هیأت علمی

فیلتر بر اساس نام خانوادگی

نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۱۰۳ مورد.

حمیدرضا خانزادی

مربی

الکترونیک

مهدی خانکه

مربی

معماری

شهرزاد خرم نژادیان

مربی

دماوند

قاسم درخشان هوره

مربی

برق قدرت

ابوالقاسم دلخوش کسمایی

مربی

علوم تربیتی

علی دهقان بنادكی

مربی

عمران

ماریا رحمانی

مربی

تربیت بدنی

نیما رفاهتی

مربی

مکانیک

مرتضی رمضانی

مربی

عمران

محمدعلی ستوده

مربی

عمران

مریم شكرالهی

مربی

زبان انگلیسی

مجتبی شكری

مربی

کامپیوتر

معصومه شیری امین لو

مربی

زبان انگلیسی

امیر صادقی

مربی

زبان انگلیسی

علی صادقی

مربی

مکانیک

مجدالدین صادقی

مربی

حقوق

حمیدرضا صدر منوچهری

مربی

الکترونیک