نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۱۳۱ مورد.

سید رسول حسینی

علوم تربیتی
سید رسول حسینی
مربی -
hosseinirasul@yahoo.com علوم تربیتی
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/hoseini/fa

حمیدرضا

حمیدرضا حسینی دانا

دکترای تخصصی
علوم ارتباطات
حمیدرضا حسینی دانا
استادیار دکترای تخصصی
hoseini.dana@damavandiau.ac.ir علوم ارتباطات
۰۹۱۲۳۷۷۵۰۹۶

گوگل اسکالر
سیدمهدی حکیمی
استادیار دکتری
sm_hakimi@damavandiau.ac.ir برق قدرت
-

گوگل اسکالر
محسن حیدرنیا
استاد -
mo.heydarnia@gmail.com معارف
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/12370/fa

مرتضی حیدری

دکتری
مکانیک
مرتضی حیدری
مربی دکتری
m.Heydari@damavandiau.ac.ir مکانیک
-

الهه حیدریان بایی

تربیت بدنی
الهه حیدریان بایی
استادیار -
e.hei تربیت بدنی
-

سیدکیوان خاتمی

حسابداری
سیدکیوان خاتمی
مربی -
khatamyir@yahoo.com حسابداری
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/khatami/fa

محمدحامد خان محمدی
استادیار -
khanmohammadi@damavandiau.ac.ir حسابداری
-

حمیدرضا خانزادی

الکترونیک
حمیدرضا خانزادی
مربی -
AKHANZADI@GMAIL.COM الکترونیک
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/khanzadi/fa

مهدی خانکه

معماری
مهدی خانکه
مربی -
Khanke@damavandiau.ac.ir معماری
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/khanke/fa

شهرزاد خرم نژادیان
استادیار -
khoramnezhadian@yahoo.com محیط زیست
-

ادیب خزایی

عمران
ادیب خزایی
استاد -
adib.khazaee@gmail.com عمران
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/12399/fa

حجت الله خواجه صالحانی

دکترای تخصصی
فیزیک
حجت الله خواجه صالحانی
استادیار دکترای تخصصی
hojjat.salehani@gmail.com فیزیک
-

قاسم

قاسم درخشان هوره

دکتری
برق قدرت
قاسم درخشان هوره
مربی دکتری
gh.derakhshan@yahoo.com برق قدرت
-

علی دهقان بنادکی
استادیار -
a.dehghan1916@yahoo.com عمران
-

ماریا

ماریا رحمانی

دکترای تخصصی
تربیت بدنی
ماریا رحمانی
استادیار دکترای تخصصی
mrahmani.uni@gmail.com تربیت بدنی
-

غزاله رزاقیان

زمین شناسی
غزاله رزاقیان
استادیار -
gh.razaqian@yahoo.com زمین شناسی
-