جستجوی اعضای هیأت علمی

فیلتر بر اساس نام خانوادگی

نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۱۳۱ مورد.

سید رسول حسینی

مربی

علوم تربیتی

حمیدرضا

حمیدرضا حسینی دانا

استادیار

علوم ارتباطات

سیدمهدی حکیمی

استادیار

برق قدرت

محسن حیدرنیا

استاد

معارف

مرتضی حیدری

مربی

مکانیک

الهه حیدریان بایی

استادیار

تربیت بدنی

سیدکیوان خاتمی

مربی

حسابداری

محمدحامد خان محمدی

استادیار

حسابداری

حمیدرضا خانزادی

مربی

الکترونیک

مهدی خانکه

مربی

معماری

شهرزاد خرم نژادیان

استادیار

محیط زیست

ادیب خزایی

استاد

عمران

حجت الله خواجه صالحانی

استادیار

فیزیک

قاسم

قاسم درخشان هوره

مربی

برق قدرت

ابوالقاسم دلخوش کسمایی

مربی

علوم تربیتی

علی دهقان بنادکی

استادیار

عمران

ماریا رحمانی

استادیار

تربیت بدنی

غزاله رزاقیان

استادیار

زمین شناسی