نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۹۷ مورد.
ستار جداری سلامی
استادیار -
sattar.salami@gmail.com مکانیک
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/eslami/fa

میترا جلالی
مربی -
m.jalali@damavandiau.ac.ir ریاضی
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/mitrajalali/fa

زهرا حاجی امینی

دكتری حرفه ای
معارف
زهرا حاجی امینی
مربی دكتری حرفه ای
dr.hajiamini@gmail.com معارف
۰۲۱۷۶۳۲۹۴۰۹

http://faculty.damavandiau.ac.ir/hajiamini/fa

نازیلا حریری پارسا

کارشناسی ارشد
حسابداری
نازیلا حریری پارسا
مربی کارشناسی ارشد
nhaririparsa@yahoo.com حسابداری
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/haririparsa/fa

نادر حریری پارسا
مربی -
nahaririparsa@hotmail.com حسابداری
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/naderhariri/fa

حمیدرضا

حمیدرضا حسینی دانا

دکترای تخصصی
علوم ارتباطات
حمیدرضا حسینی دانا
استادیار دکترای تخصصی
hoseini.dana@damavandiau.ac.ir علوم ارتباطات
۰۹۱۲۳۷۷۵۰۹۶

http://faculty.damavandiau.ac.ir/h-h-dana/fa

گوگل اسکالر
سیدمهدی حکیمی
استادیار دکتری
sm_hakimi@damavandiau.ac.ir برق قدرت
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/hakimi/fa

گوگل اسکالر

مرتضی حیدری

دکتری
مکانیک
مرتضی حیدری
مربی دکتری
m.Heydari@damavandiau.ac.ir مکانیک
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/m-heydari/fa

الهه حیدریان بایی

تربیت بدنی
الهه حیدریان بایی
استادیار -
e.heidarian@yahoo.com تربیت بدنی
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/heydariyan/fa

سیدکیوان خاتمی

حسابداری
سیدکیوان خاتمی
مربی -
khatamyir@yahoo.com حسابداری
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/khatami/fa

محمدحامد

محمدحامد خان محمدی

دکترای تخصصی
حسابداری
محمدحامد خان محمدی
استادیار دکترای تخصصی
dr.khanmohammadi@yahoo.com حسابداری
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/khanmohammadi/fa

حمیدرضا خانزادی

الکترونیک
حمیدرضا خانزادی
مربی -
AKHANZADI@GMAIL.COM الکترونیک
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/khanzadi/fa

مهدی خانکه

دکترای تخصصی
معماری
مهدی خانکه
مربی دکترای تخصصی
mehdikhanke@yahoo.com معماری
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/khanke/fa

شهرزاد خرم نژادیان
استادیار -
khoramnezhadian@yahoo.com محیط زیست
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/drkhorram/fa

حجت الله خواجه صالحانی

دکترای تخصصی
فیزیک
حجت الله خواجه صالحانی
استادیار دکترای تخصصی
hojjat.salehani@gmail.com فیزیک
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/khajesalehani/fa

قاسم

قاسم درخشان هوره

دکتری
برق قدرت
قاسم درخشان هوره
مربی دکتری
gh.derakhshan@yahoo.com برق قدرت
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/derakhshan/fa