جستجوی اعضای هیأت علمی

فیلتر بر اساس نام خانوادگی

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۶۲۸ مورد.

عباس فدائی ( م )

مربی

حقوق

ساره نیك بین

مربی

زبان انگلیسی

محمد آذرفر

مربی

معماری

زینب آذرهوش

مربی

عمران

امید آذری

مربی

معماری

سیدمحمد آذین

مربی

حقوق

مقداد آشتیانی

مربی

الکترونیک

علی آقاكیش نژاد

مربی

ریاضی

وحید آگاه

مربی

حقوق

مریم آموت سر

مربی

کامپیوتر

سمیه آموت سر

مربی

کامپیوتر

حمید ابراهیمی

مربی

برق قدرت

محسن احمدی

مربی

صنایع