جستجوی اعضای هیأت علمی

فیلتر بر اساس نام خانوادگی

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۳۱ مورد.

حسن اسدالهی

استادیار

کامپیوتر

کاظم اسماعیل پور

استادیار

برق

حسین افشار

مربی

مکانیک

مریم افشاری

استادیار

حقوق

مهدی افشین

استادیار

مکانیک

فاطمه امیدی

مربی

ریاضی

داوود اندرز

استادیار

حقوق

سارا اوحدی

استادیار

محیط زیست

معصومه اولادیان

استادیار

علوم تربیتی

سید حسن ایرانمنش

استادیار

صنایع

میثم ایل بیگی

مربی

گروه کامپیوتر

محمدنقی ایمانی

مربی

علوم تربیتی

بهاره بخشی

استادیار

علوم ارتباطات

سیامک برادران

استادیار

صنایع

رضا برزگر

استادیار

زبان انگلیسی

اکرم بیگی

استادیار

کامپیوتر

زهرا پازکی زاده

مربی

حسابداری