ستار جداری سلامی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴مهندسی مکانیک- طراحی جامداتدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
کارشناسی ارشد۱۳۸۶مهندسی مکانیک- طراحی کاربردیدانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
دکترای تخصصی۱۳۹۳مهندسی مکانیکدانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
مامور خدمت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیاستادیارپیمانیتمام وقت۹

سوابق اجرایی

 • سال 1395- تاکنون: عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند.
 • سال 1397- تاکنون: عضو کمیته منتخب جذب و ترفیع اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند.
 • رتبه اول معدل کل در میان فارغ التحصیلان ورودی 80 دوره کارشناسی مهندسی مکانیک           ( طراحی جامدات) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (سال 1384).
 • پذیرش با بورس کامل بعنوان پژوهشیار ( Research assistant) در دوره Ph.D. مهندسی مکانیک از دانشگاه ایالتی لویزیانای آمریکا (سال 1388).
 • رتبه اول معدل کل در میان ورودی های 89 دوره دکترای تخصصی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
 • پژوهشگر برگزیده دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند ( سال 1394).
 • پژوهشگر برگزیده دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند ( سال 1396).

دروس کارشناسی: استاتیک، مقاومت مصالح (I)،(II)و (III)، مکانیک مواد مرکب، دینامیک، پلاستیسیته و تغییر شکل عملی فلزات، طراحی اجزاء (I)و (II)، معادلات دیفرانسیل.

دروس کارشناسی ارشد: ریاضیات پیشرفته.

دروس دکترای تخصصی: مکانیک مواد مرکب پیشرفته، ترموالاستیسیته، ریاضیات پیشرفته و تئوری الاستیسیته

 • تحلیل تنش در مواد مرکب.
 • تحلیل رفتار الاستیک- پلاستیک پانل های ساندویچی.
 • تحلیل رفتار پانل های ساندویچی تحت ضربه سرعت پائین.
 • تحلیل رفتار پانل های ساخته شده از مواد هدفمند (FGM) تحت بارگذاری ضربه سرعت پائین.
 • تحلیل ارتعاشات آزاد و آنالیز مودال پانل های کامپوزیتی و ساندویچی.