بشری محمدی فرد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیحقوقدانشگاه امام صادق (ع)
کارشناسی ارشدحقوق کیفری و جرم شناسیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
دکترای تخصصیحقوق کیفری و جرم شناسیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوندعضو هیئت علمی دانشگاه - گروه حقوق(تنظیم نشده)تمام وقت

سوابق اجرایی

 

 1. عضو هیئت علمی _ استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، گروه حقوق.

 2. عضو حقوقدان کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، (از سال ۱۳۹۶ تا کنون).

 3. عضو حقوقی کمیته انضباطی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند ، (از سال۱۳۹۰ تا کنون).

 4. دبیر شورای هم اندیشی (کرسی آزاد اندیشی نهاد نمایندگی ولی فقیه) دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند (از سال ۱۳۹۰تا ۱۳۹۴).

 5. ناظر ویژه در برگزاری آزمون جامع مقطع دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی (۱۳۹۸).

 6. مدرس دروس حقوقی به عنوان استاد مدعو در دانشگاه امام صادق (ع) – پردیس خواهران .

 7. تدریس حقوق جزای عمومی برای داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد، در دانشگاه امام صادق (ع) – پردیس خواهران، (سال۱۳۹۴).

 8. همکاری در مصاحبه علمی اساتید مدعو دانشگاه امام صادق(ع) – پردیس خواهران با اداره آموزش واحد، (از سال ۱۳۹۴ تا کنون).

 9. داوری مقالات در مجله علمی – ترویجی فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)، دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهران، (از سال۱۳۹۳تا کنون).

 10. تدریس متون حقوقی به زبان انگلیسی برای داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد، در دانشگاه امام صادق (ع) – پردیس خواهران، (سال ۱۳۹۰-۱۳۹۲).

 11. تدریس دروس­ حقوقی ، به عنوان استاد مدعو دردانشگاه آزاد اسلامی، به مدت ۴ نیمسال تحصیلی (۱۳۹۰-۱۳۸۸).

 12. همکاری با بخش دادیاری قضایی دیوان محاسبات کشور (تهران) (۱۳۸۶-۱۳۸۵).

 13. همکاری به عنوان کارشناس و ارائه مشاوره، دربخش مشاوره حقوقی" کلینیک حقوقی زنان وکودکان دانشگاه شهید بهشتی "(۱۳۹۱).

 14. اخذ پروانه پایه یک وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی (حوزه تهران) (۱۳۸۷).

 15. ارزیابی کتاب :

 16. ارزیابی و داوری کتاب، در حوزه : (حقوق کیفری اطفال و نوجوانان)، برای دفتر نشر آثار علمی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهران، بهمن ۱۳۹۸.
 17. ارزیابی مقاله :

 18. ارزیابی و داوری مقاله در مجله علمی – ترویجی فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) - دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهران، با موضوع : ( قضازدایی جرایم خانوادگی؛ از نظریه تا اجرا با تأکید بر اسناد بالادستی)، کد: FLJ-۱۹۱۲-۱۵۱۹ ، بهمن ۱۳۹۸.

 19. ارزیابی و داوری مقاله در مجله علمی – ترویجی فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) - دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهران، با موضوع : ( مجازات قصاص مادر در جرم فرزند‌کشی: عدالت تعبدی یا تبعیض جنسیتی؟)، کد: FLJ-۱۸۱۰-۱۴۴۵ ، آبان۱۳۹۷. 

 20. ارزیابی و داوری مقاله در مجله علمی – ترویجی فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) - دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهران، با موضوع : (مداخله کیفری در حوزه خانواده از منظر مبانی جرم انگاری)، کد: FLJ-۱۸۰۸-۱۴۳۳ ، مهر ۱۳۹۷.

 21. ارزیابی و داوری مقاله در مجله علمی – ترویجی فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) - دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهران، با موضوع : (بررسی تطبیقی قلمرو حق تعلم کودک توسط والدین در قوانین داخلی و اسناد بین المللی)، کد: FLJ-۱۸۰۷-۱۴۲۴، شهریور ۱۳۹۷.

 22. ارزیابی و داوری مقاله در مجله علمی – ترویجی فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) - دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهران، با موضوع : ( واکاوی تحولات قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرارهای تامین کیفری اطفال و نوجوانان)، کد : FLJ-۱۸۰۳-۱۳۹۰  ، خرداد ۱۳۹۷.

 23. ارزیابی و داوری مقاله در مجله علمی – ترویجی فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) - دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهران، با موضوع : (آثار اجرای عدالت ترمیمی در جرایم خانوادگی بر پیشرفت فرهنگی خانواده)، کد : FLJ-۱۷۱۲-۱۳۶۱، بهمن ۱۳۹۶.

 24. ارزیابی و داوری مقاله در مجله علمی – ترویجی فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) - دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهران، با موضوع : (جلوه های کیفرزدایی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با تاکید بر جرایم خانوادگی)، کد : FLJ-۱۷۱۲-۱۳۶۰، بهمن ۱۳۹۶.

 25. ارزیابی و داوری مقاله پژوهشی در پانزدهمین جشنواره پژوهش برتر، با تصدی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه امام صادق (ع)، با موضوع (کیفیت ورود و تضمین حقوق کیفری در حوزه خانواده)، آذر ماه ۱۳۹۳.

 26. ارزیابی و داوری مقاله پژوهشی در پانزدهمین جشنواره پژوهش برتر، با تصدی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه امام صادق (ع)، با موضوع (بررسی تطبیقی قاچاق زنان در اسناد داخلی و بین المللی)، ۱۳۹۳.

 27. داوری پایان نامه ها :

 28. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " تحلیل فقهی- حقوقی اختیارات رئیس قوه قضاییه در زمینه بازبینی آراء کیفری" ، نگارنده : آرزو موکل استرکی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد پردیس، مرداد ۱۳۹۹.
 29. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " آسیب شناسی نظام جزایی ایران در مواجهه با جرم تخریب محیط زیست" ، نگارنده : مجتبی بهرامی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد پردیس، مرداد ۱۳۹۹.
 30. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " بررسی ساختارها، ایدئولوژی ها و مدل های سیاست جنایی در حقوق ایران " ، نگارنده : مهرانگیز تاجیک، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد پردیس، مرداد ۱۳۹۹.
 31. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " پیشگیری از بزه دیدگی جنسی و حمایت از بزه دیدگان جنسی در حقوق کیفری ایران" ، نگارنده : فرزین عسگری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دماوند، بهمن ۱۳۹۸.
 32. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " جایگاه اصل کرامت انسانی در اعمال نهادهای ارفاق آمیز در حقوق کیفری ایران" ، نگارنده : سوسن طهماسبیان، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دماوند، بهمن ۱۳۹۸.
 33. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " راهبردهای جلب مشارکت عمومی در پیشگیری از جرم در مناطق حاشیه نشین با مطالعه  موردی شهر تهران" ، نگارنده : محرم صفایی میاندشتی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دماوند، بهمن ۱۳۹۸.
 34. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " سیاست کیفری ایران دررابطه با جرایم مواد خوردنی وآشامیدنی " ، نگارنده : علی اکبر کیومرثی بیرک علیا، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دماوند، بهمن ۱۳۹۸.
 35. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " جرایم علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی در نظام جزایی ایران"، نگارنده : علی ولایتی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دماوند، بهمن ۱۳۹۸.
 36. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " تاثیر طرح جامع مالیاتی در ممانعت یا ایجاد جرم در ایران"، نگارنده : منوچهر صابر شکار اسطلخی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دماوند، بهمن ۱۳۹۸.
 37. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " بررسی مصادیق جرم پولشویی در فضای سایبر و تطبیق مجازات در قانون ایران و فرانسه"، نگارنده : حسین شاه بیگی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دماوند، بهمن ۱۳۹۸.
 38. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " توافقی شدن آیین دادرسی کیفری در جرائم بر خلاف تکالیف نظامی با تکیه بر قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲"، نگارنده : الهام امیرنیا، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دماوند، بهمن ۱۳۹۸.
 39. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " شناسایی جرائم علیه محرمانگی داده ها با نگاهی به قانون جرائم رایانه ای و پیشگیری از آن ها"، نگارنده : علی میرزایی راد، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دماوند، بهمن ۱۳۹۸.
 40. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " بررسی تطبیقی تروریسم سنتی و تروریسم سایبری در سیاست کیفری ایران"، نگارنده : مهدیه زاهدی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دماوند، بهمن ۱۳۹۸.
 41. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " نقش نظارتی نهادهای عمومی قضایی در فرایند عدالت ترمیمی"، نگارنده : منیژه حبیبی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دماوند، بهمن ۱۳۹۸.
 42. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " بررسی فقهی حقوقی ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مبتنی بر اصل قانون مندی جرم و مجازات "، نگارنده : محمد منصف، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دماوند، آذر ۱۳۹۸.

 43. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع "  نقش پلیس در حمایت از زنان و کودکان بزه دیده"، نگارنده : مجتبی طایفه، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد پردیس، شهریور ۱۳۹۸.

 44. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع "  چالش های ساختاری اصلاح و درمان بزهکاران "، نگارنده : رضا فغانی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد پردیس، شهریور ۱۳۹۸.

 45. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع "  آسیب شناسی جرائم ثبتی و نقش پیشگیرانه ثبت نوین "، نگارنده : سید حسام الدین صفوی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد پردیس، شهریور ۱۳۹۸.

 46. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع "  تحلیل جرم شناختی جرائم اقتصادی در فضای سایبر؛ از علت شناسی تا پاسخ شناسی"، نگارنده : مینا هادی جعفری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دماوند، شهریور ۱۳۹۸.

 47. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " رویکرد فقهی، حقوقی و جرم شناسانه بر اعدام در حوزه جرائم مواد مخدر "، نگارنده : فرزانه شیبانی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دماوند، شهریور ۱۳۹۸.

 48. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " تاثیر نهادهای ارفاقی در پیشگیری از جرم " ، نگارنده : حسین یاریاری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، شهریور ۱۳۹۸.

 49. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " بررسی قوانین کیفری در باب کودکان کار (اطفال و نوجوانان تا ۱۸ سال) شهر تهران  "، نگارنده : زهرا مقدم، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دماوند، شهریور ۱۳۹۸.

 50. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع "  رویکرد تطبیقی بر شهادت در نظام عدالت کیفری ایران و اسناد بین المللی "، نگارنده : سمانه قضایی پاکدهی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دماوند، شهریور ۱۳۹۸.

 51. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع "  ارزیابی سیاست پیشگیری از قاچاق کالا و ارزدر نظام عدالت کیفری ایران "، نگارنده : علیرضا عابدی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دماوند، شهریور ۱۳۹۸.

 52. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع "  بررسی تطبیقی قلمرو جرم سیاسی در حقوق ایران و فرانسه "، نگارنده : زهرا سلطان مرادی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دماوند، شهریور ۱۳۹۸.

 53. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " رویکرد جرم شناختی گرایش نوجوانان و جوانان به قاچاق مواد مخدر در جنوب استان کرمان "، نگارنده : موسی شهداد نژاد، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دماوند، خرداد ۱۳۹۸.

 54. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع "  ارزیابی حمایت کیفری از بزه دیدگی جنسی اطفال و نوجوانان در نظام حقوق کیفری ایران "، نگارنده : صدیقه مرتضوی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دماوند، فروردین ۱۳۹۸.

 55. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع "  بررسی نقش مخابرات در جلوگیری از جرائم سایبری "، نگارنده : امیر عباس اسکندری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دماوند، شهریور ۱۳۹۸.

 56. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع "  علت شناسی و پیشگیری از جرائم خاص کارکنان وظیفه در دوران خدمت نیروهای مسلح "، نگارنده : علی جعفری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دماوند، اسفند ۱۳۹۷.

 57. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع "  جایگاه، ماهیت و آثار اقدامات تامینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ "، نگارنده : مرضیه کاظمی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دماوند، بهمن ۱۳۹۷.

 58. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " حقوق فرهنگی زندانیان در ایران"، نگارنده : فرید سلاحورزی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دماوند، دی ۱۳۹۷.

 59. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " تبانی در معاملات دولتی در نظام کیفری ایران"، نگارنده : جبار طهماسبی طالع، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دماوند، دی ۱۳۹۷.

 60. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " اختیارات و چالش های بازپرس در صدور و پذیرش قرارهای تامین کیفری"، نگارنده : ضیاء زمانی نعمت سرا، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دماوند، دی ۱۳۹۷.

 61. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " بررسی جرم شناختی خیانت همسران در روابط زناشویی و مجازات آن "، نگارنده : سید جواد صالحی ، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دماوند، دی ۱۳۹۷.

 62. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " رویکرد جرم شناسانه به مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲"، نگارنده : حمیرا دلاوری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دماوند، دی ۱۳۹۷.

 63. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " آثار حقوقی سقط درمانی در نظام حقوقی ایران با تکیه بر فقه اسلامی"، نگارنده : ریحانه غلامی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دماوند، دی ۱۳۹۷.

 64. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " تدابیر و راهبردهای کنشی دولت ها در مبارزه با تروریسم هسته ای با رویکرد حقوقی در مبارزه با تروریسم "، نگارنده : نیلوفر جعفری فر، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دماوند، دی ۱۳۹۷.

 65. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " اندیشه ها و ویژگی های شکلی جرم سیاسی با تاکید بر امتیازات متهمین و محکومین سیاسی "،  نگارنده : سونیا سادات بهرامی زاده سجادی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دماوند، دی ۱۳۹۷.

 66. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " بررسی نقض غیر قانونی قاعده منع تجسس و حرمت آن در فرآیند آیین دادرسی کیفری"، نگارنده : سیده یاسمن امینی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دماوند، دی ۱۳۹۷.

 67. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع "  تخلفات و مسئولیت کیفری پزشک و موجبات آن "، نگارنده : علیرضا شمس الدینی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دماوند، دی ۱۳۹۷.

 68. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع اصل صلاحیت شخصی منفعل در جرایم سایبری "، نگارنده : نفس سعادت، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دماوند، دی ۱۳۹۷.

 69. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " نقش فرهنگ در پیشگیری از جرم و انحراف با تاکید بر نظارت اجتماعی فراگیر خانواده "، نگارنده : فاطمه عمرانی، گروه حقوق خانواده، دانشگاه امام صادق (ع)_ پردیس خواهران، خرداد ۱۳۹۷.

 70. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " بررسی رویکردهای جدید زیست شناختی در حوزه جرم شناسی "، نگارنده : سمانه حسین زاده کوهی، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد پردیس، خرداد ۱۳۹۷.

 71. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " جرائم ارتکابی علیه اراضی دولتی "، نگارنده : وحید کیومرثی، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد پردیس، شهریور ۱۳۹۷.

 72. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع "حمایت افتراقی از اطفال بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ "، نگارنده : بهرام جعفری، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد پردیس، شهریور ۱۳۹۷.

 73. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " جایگاه حریم خصوصی متهمین در تحقیقات مقدماتی در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ "، نگارنده : حمید رضا جعفری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دماوند، شهریور ۱۳۹۷.

 74. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " بررسی طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه پس از تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ "، نگارنده : حسین جواهری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دماوند،  ۱۳۹۷.

 75. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع "مبانی و اختیارات شهروندان در کشف جرم و دستگیری مظنونین "، نگارنده : عابد رمضانی فوکلایی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دماوند، شهریور  ۱۳۹۷.

 76. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع "عدالت ترمیمی در نظام حقوق کیفری ایران "، نگارنده : مجید شیخیان تبریزی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دماوند، شهریور  ۱۳۹۷.

 77. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع "بررسی تطبیقی تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ج.ا.ا "، نگارنده : صفر مقدسی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دماوند، شهریور  ۱۳۹۷.

 78.  داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " ارزیابی سیاست جنایی ایران در حوزه قتل های ناموسی"، نگارنده : الهام خلجی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دماوند، ۱۳۹۷.

 79.  داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " تبیین مقایسه ای نقش پلیس بر امنیت و آسایش عمومی با رویکرد مبارزه با جرایم رایانه ای"، نگارنده : رحمان رجبی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دماوند، ۱۳۹۷.

 80. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع "بررسی جرم شناختی بزهکاری رایانه ای "، نگارنده : زهرا خنجری خلیل آباد، گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دماوند، شهریور  ۱۳۹۷.

 81. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " بازدارندگی از نقض حقوق شهروندی با نگاه به قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر "، نگارنده : سید محمود حسینی اصل، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دماوند، اردیبهشت ۱۳۹۷.

 82. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " پیشگیری انتظامی از جرایم قاچاق کالا و ارز با تاکید بر سیاست کیفری ایران "، نگارنده : مجید سلیمانی مقدم، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دماوند، اردیبهشت ۱۳۹۷.

 83. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " برده داری نوین زنان با نگاهی به قوانین داخلی ایران و اسناد بین المللی "، نگارنده : فاطمه بصیرت فرد، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دماوند، بهمن ۱۳۹۶.

 84. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " مطالعه تطبیقی سیاست جنایی تطبیقی ایران و انگلستان در پدیده کودک آزاری "، نگارنده : فاطمه پورسعادت حسینی، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دماوند، بهمن ۱۳۹۶.

 85. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " پیشگیری از جرم در شهر ملایر با توجه به طراحی محیطی "، نگارنده : قاسم زهره وندی، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دماوند، بهمن ۱۳۹۶.

 86. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " نقش افعال مجرمانه در حیات غیر مستقر از منظر فقه امامیه و قوانین موضوعه "، نگارنده : مریم امینی بی پروا، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دماوند، بهمن ۱۳۹۶.

 87. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " مطالعه تطبیقی انجمن حمایت از زندانیان در ایران با نهاد سوئیت در کشور سوئیس "، نگارنده : مریم برکتی، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دماوند، بهمن ۱۳۹۶.

 88. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع" سیاست جنایی تقنینی ایران در جرائم علیه محیط زیست "، نگارنده : محمد هاشمی، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دماوند، بهمن ۱۳۹۶.

 89. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " چالش ها و دستاورد های تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات " ، نگارنده : محمدتقی محمدی قوهکی، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دماوند، دی ۱۳۹۶.

 90. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " موضوع نظام حاکم بر قرارهای تامین در پرتو آیین دادرسی کیفری مصوب سال۱۳۹۲" ، نگارنده : نسرین ایمانی، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دی ۱۳۹۶.

 91. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " تناسب قرار تأمین کیفری در پرتو قانون و رویه قضایی " ، نگارنده : محمد عزیزخانی، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دی ۱۳۹۶.

 92. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " بررسی تاثیر الزامات و اختیارات مدیریت شهری در کاهش یا کنترل جرایم شهروندان" ، نگارنده : طاهره قربانی، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، شهریور ۱۳۹۶.

 93. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " بررسی تاثیر نحوه اجرای مجازات حبس در تکرار جرم در حقوق کیفری ایران با رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ " ، نگارنده : مهدی آذین، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، شهریور ۱۳۹۶.

 94. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " جایگاه تشکیل پرونده شخصیت متهم در بررسی آیین دادرسی کیفری با رویکرد قانون مصوب۱۳۹۲" ، نگارنده : صفیه شمس، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، شهریور ۱۳۹۶.

 95. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " وظایف و اختیارات دادستان تا قبل از صدور حکم در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۴ و دیوان کیفری بین المللی " ، نگارنده : سمانه محمدی راد ، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، مهر ۱۳۹۵.

 96. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " مطالعه ی مقایسه ای مسئولیت کیفری مرتکبین دارای اختلال روانی در حقوق کیفری ایران و امریکا " ، نگارنده : سارا سرلک ، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، شهریور ۱۳۹۵.

 97. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع "آثار ثبت سوئ پیشینه افراد در نظام حقوقی ایران" ، نگارنده: فائزه ببری ، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، اسفند ۱۳۹۴.

 98. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " پیشگیری غیرکیفری از بزهکاری زنان" ، نگارنده : مریم پولادزاده ، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، اسفند ۱۳۹۴.

 99. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " سیاست جنایی ایران در قبال جرائم و تخلفات قضات " ، نگارنده : سیده عاطفه حسینی امامی ، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، اسفند ۱۳۹۴.

 100. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع "  سیر تحول مجازات‌های تکمیلی و تبعی در قوانین مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و ۱۳۹۲" ، نگارنده : فریبا کاویانی ، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، آبان ۱۳۹۴.

 101. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " چالش های اجتماعی ناشی از تورم قوانین کیفری " ، نگارنده : مجید گارده ، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، شهریور ۱۳۹۴.

 102. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر کاهش میزان جرم و احساس امنیت اجتماعی " ، نگارنده : محمد کسائیان، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، فروردین ۱۳۹۴.   

 1.   دریافت چهار لوح تقدیر (آموزشی) در دوره تحصیلی کارشناسی رشته حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)، پردیس خواهران.

 2.   دریافت لوح تقدیر فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی، از ریاست دانشگاه امام صادق (ع)، پردیس خواهران، ۱۳۸۵.
 3.   دریافت لوح سپاس از ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند ، به عنوان استاد منتخب زن، ۱۳۹۳.
 4.   دریافت لوح تقدیر از ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند ، به جهت برگزاری کرسی های هم اندیشی اساتید و اعضاء هیئت علمی واحد، ۱۳۹۴.
 5. دریافت لوح تقدیر از معاونت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند ، به جهت فعالیت ثمربخش درانجمن علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، ۱۳۹۸.

حقوق جزای عمومی ۱

حقوق جزای عمومی ۲

حقوق جزای عمومی ۳

متون حقوقی به زبان انگلیسی ۱

متون حقوقی به زبان انگلیسی ۲

حقوق جزای اختصاصی ۱

حقوق جزای اختصاصی ۲

حقوق جزای اختصاصی ۳

حقوق جزای اختصاصی ۴

جرم شناسی

بزهکاری اطفال

کیفر شناسی

آیین دادرسی کیفری ۱

آیین دادرسی کیفری ۲

جامعه شناسی جنایی ( ارشد )

جرم شناسی ( ارشد )

حقوق جزای اختصاصی ( ارشد )

حقوق جزای بین الملل ( ارشد )

متون حقوقی ( ارشد )

            راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها :

 1. استاد راهنما در پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " ظرفیت نهاد معامله اتهامی در فرآیند دادرسی کیفری ایران و مطالعه تطبیقی با کامن لا "، نگارنده : صدرالله تورانی، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، بهمن ۱۳۹۸.
 2. استاد راهنما در پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " بررسی رابطه بین علم روانشناسی و حقوق کیفری در ایران "، نگارنده : ریحانه گنجعلی، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، بهمن ۱۳۹۸.
 3. استاد راهنما در پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " رویکردی بر ضرورت ها و چالش های مداخله کیفری در جرائم خانواده "، نگارنده : زهرا صفایی، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، بهمن ۱۳۹۸.
 4. استاد راهنما در پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " حیات کودک خیابانی در پرتو آموزه های جرم شناختی "، نگارنده : محدثه شریفی، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دی ۱۳۹۸.
 5. استاد راهنما در پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " شخصیت شناسی مزاجی متهمان در بازجویی های حرفه ای "، نگارنده : امیر پیرسرابی، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، شهریور ۱۳۹۸.
 6. استاد راهنما در پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " عدالت ترمیمی و کارکرد آن در حل و فصل جرائم خانوادگی "، نگارنده : لیلا وفا، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، شهریور ۱۳۹۸.

 7. استاد راهنما در پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " تحولات اجرای احکام در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ "، نگارنده : علی درویشی، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، شهریور ۱۳۹۸.

 8. استاد راهنما در پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " رویکردی بر تاثیر فشار اقتصادی بر بزهکاری نوجوانان در پرتو نظریه انومی دورکیم "، نگارنده : فاطمه شهسواری، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، شهریور ۱۳۹۸.

 9. استاد راهنما در پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " سیاست جنایی ایران در جرم قاچاق مواد مخدر توسط اطفال و نوجوانان "، نگارنده : امیرحسین صالحی افشار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دی ۱۳۹۷.

 10. استاد راهنما در پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " رویکردی بر نقش قوه مجریه در پیشگیری اجتماعی از جرم و ارتقاء سلامت اجتماعی "، نگارنده : مهرداد رحمانی، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دی ۱۳۹۷.

 11. استاد راهنما در پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " چالش ها و جلوه های اصل فردی کردن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ "، نگارنده : هدی سبحانی، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دی ۱۳۹۷.

 12. استاد راهنما در پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " عدالت ترمیمی در جرائم اطفال و نوجوانان "، نگارنده : هادی مشگان، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند،  ۱۳۹۸.

 13. استاد راهنما در پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " تحلیل جرم انگاری جرم سیاسی در حقوق ایران و فرانسه "، نگارنده : مریم شاه صفی، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دی ۱۳۹۷.

 14. استاد راهنما در پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " سیر تحولات حقوق متهم از احضار تا مرحله ی صدور رای دادگاه بدوی در قوانین آیین دادرسی کیفری ایران "، نگارنده : محمد رضا بادیانی، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، شهریور ۱۳۹۷.

 15. استاد راهنما در پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " میانجیگری کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ و مقایسه آن با حکمیت در فقه اسلامی و آیین خون بس "، نگارنده : مژگان ولی، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، شهریور ۱۳۹۷.

 16. استاد راهنما در پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " مشروعیت تحصیل دلیل در دادرسی عادلانه با رویکردی تطبیقی در قوانین ۱۳۷۸ و ۱۳۹۲ "، نگارنده : زهرا منصوری گرگانی، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، شهریور ۱۳۹۷.

 17. استاد راهنما در پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " تاثیر مجازات های نامتناسب با جرائم ارتکابی بر ناکامی نظام سزادهی " ، نگارنده : نازنین سلیمانی استهبانی، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دماوند، بهمن ۱۳۹۶.

 18. استاد راهنما در پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " بررسی تأثیر آورده های فقهی بر تخفیف و سقوط مجازات در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ " ، نگارنده : مسلم عبدی، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دماوند، دی ۱۳۹۶.

 19. استاد راهنما در پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " مسولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق کیفری ایران " ، نگارنده : ناصر افضلی، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دماوند، دی ۱۳۹۶.

 20. استاد راهنما در پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " رویکرد سیاست کیفری ایران نسبت به مقوله امر به معروف و نهی از منکر"، نگارنده : بهاره پریشانی، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، شهریور ۱۳۹۶.

 21. استاد راهنما در پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " رویکردی بر مفهوم امنیت در پرتو حقوق کیفری ایران"، نگارنده : مهرناز فراهانی دارستانی، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، شهریور ۱۳۹۶.

 22. استاد راهنما در پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " بررسی نهاد نیمه آزادی با تحلیل در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲"، نگارنده : زهرا سربندیان عراقی، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، شهریور ۱۳۹۶.

 23. استاد راهنما در پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " نقش خانواده در ارتکاب جرم و پیشگیری از آن "، نگارنده : محمد مهدی مدرسی، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، شهریور ۱۳۹۶.

 24. استاد راهنما در پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " سیاست جنایی ایران در قبال جرائم زیست محیطی با نگاهی به اسناد بین المللی "، نگارنده : حسن علیرضایی، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، شهریور ۱۳۹۶.

 25. استاد راهنما در پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " نقش رسانه ها در جرم و تاثیر آن بر ارتکاب جرم با رویکرد جرم شناسی (مورد مطالعه: مخاطبان رسانه ملی) "، نگارنده : محمد هاشم تاجیک، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، شهریور ۱۳۹۶.

 26. استاد مشاور در پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " علل رافع مسئولیت کیفری در ایران و دیوان کیفری بین المللی "، نگارنده : سیده عطیه حسینی، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، شهریور ۱۳۹۶.

 27. استاد راهنما در پایان نامه کارشناسی با موضوع " رویکردی بر جرم قاچاق زنان در نظام حقوقی ایران " ، نگارندگان : سارا جعفری، فاطمه گودرزی، گروه حقوق دانشگاه امام صادق (ع)- پردیس خواهران، ۱۳۹۷.

 28. استاد مشاور در پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " بررسی تحولات آ.د.ک جدید با رویکرد مرحله تعقیب جرم "، نگارنده : الهام زارعی، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، شهریور ۱۳۹۶.

 29. استاد راهنما در پایان نامه کارشناسی با موضوع " اصلاح و تربیت بزهکاران در حقوق کیفری ایران " ، نگارندگان : فاطمه محمدی و مرضیه صدقی ، گروه حقوق دانشگاه امام صادق (ع)- پردیس خواهران، ۱۳۹۶.

 30. استاد مشاور در پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " نقش آموزش همگانی در پیشگیری از جرم"، نگارنده : غزاله درویشی، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، اسفند ۱۳۹۵.

 31. استاد مشاور در پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " مسئولیت کیفری مدیران شرکت ها و اتحادیه های تعاونی"، نگارنده : حبیب اله خورشیدی نژاد، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، اسفند ۱۳۹۵.

 32. استاد راهنما در پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " سیاست جنایی ایران در قبال جرائم سیاسی" ، نگارنده : سید مسعود محمد حسینی، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، شهریور ۱۳۹۵.

 33. استاد مشاور در پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " مقایسه تحصیل نا مشروع مال و تحصیل مال نا مشروع در پرتو قانون مجازات اسلامی" ، نگارنده : محمد صادق شریفیان ، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، مهر ۱۳۹۵.

 34. استاد مشاور در پایان نامه کارشناسی ارشد، با موضوع " دسترسی زندانیان نظامی به عدالت در نظام حقوق کیفری ایران" ، نگارنده : ابوالفضل وقری ، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، شهریور ۱۳۹۵.

 35. استاد راهنما در پایان نامه کارشناسی با موضوع " سیاست جنایی اسلام سزادهی یا بازپروری" ، نگارندگان : فاطمه محمدی و مهسا آقابیک ، گروه حقوق دانشگاه امام صادق(ع)، پردیس خواهران، آبان ۱۳۹۵.                                                                                                                                                                                    سایر موارد :

 36. کتاب با عنوان " جرم شناسی فراملی – به سوی جرم شناسی جنایات بین المللی" (برگردان فارسی گروهی از پژوهش گران& علوم جنایی)، بنیاد حقوقی میزان، زمستان ۱۳۹۶.

 37. کتاب با عنوان " کمال گرایی کیفری& و بازتاب آن در نظام حقوق کنونی ایران "، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مج&، (در دست چاپ- فیپا) ۱۳۹۸.

 38. کتاب با عنوان " رویکردی بر تجاوز سرزمینی در پرتو حقوق کیفری بین المللی"، انتشارات مگستا&ن، (در دست چاپ- فیپا) ۱۳۹۸.

 39. چاپ مقاله با عنوان «جایگاه جرم تجاوز سرزمینی در اسناد بین المللی»، روزنامه همشهر&ی، اسفند۱۳۹۲.


 • حقوق جزای عمومی .
 • حقوق جزای اختصاصی .
 • جرم شناسی، کیفرشناسی، جامعه شناسی جنایی
 • فلسفه حقوق .
 • متون حقوقی .

سوابق پژوهشی

 1. کسب رتبه کل ۱ درآزمون ورودی کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه آزاد اسلامی - سال ۸۶-۱۳۸۵.
 2. اخذ مدرک زبان انگلیسی Utept آزمون زبان عمومی دانشگاه تهران، با کسب نمره کل ۸۰ در سال ۱۳۹۱.
 3. اخذ مدرک زبان انگلیسی  Tolimo ، با کسب  نمره کل ۵۷۷ ازسازمان سنجش آموزش کشوردر سال ۱۳۸۹.
 4. رتبه یک دوره کارشناسی‌ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی_ واحد علوم و تحقیقات تهران، ۱۳۸۸.
 5. اخذ مدرک زبان انگلیسی Advanced  ۴ (آخرین سطح آموزشی) ازموسسه ILI (کانون زبان ایران) درسال ۱۳۸۷.
 1. شرکت درکارگاه " اثربخشی تدریس و ارزشیابی مجازی در LMS و Skyroom " ، با تصدی معاونت آموزش دانشگاه امام صادق(ع)، شهریور ۱۳۹۹.
 2. شرکت درکارگاه هم اندیشی- ضیافت اندیشه اعضای هیئت علمی، با موضوع " غرب شناسی " ، مدرس : دکتر عبدالرسول مشکات ، به مدت۱۶ ساعت، با تصدی معاونت فرهنگی و نهاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، مرداد ماه ۱۳۹۹.
 3. شرکت درکارگاه هم اندیشی- ضیافت اندیشه اعضای هیئت علمی، با موضوع " سبک زندگی " ، مدرس : حجت الاسلام دکتر محمد جورابچی ، به مدت۱۶ ساعت، با تصدی معاونت فرهنگی و نهاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، ۷و۸ مرداد ماه ۱۳۹۹.
 4. شرکت درکارگاه دانش افزایی "رفتارشناسی فرقه های انحرافی " آیت الله سید محمد حسینی قزوینی، با تصدی معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، ۱۳ آبان ۱۳۹۸.
 5. شرکت درکارگاه دانش افزایی "وقف و تحکیم بنیاد خانواده " ، دکتر مقدم، با تصدی معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، ۱۳ آبان ۱۳۹۸.
 6. شرکت درکارگاه دانش افزایی " سبک زندگی و اوصاف اولیاء در آثار علامه جوادی آملی " به مدت ۶ ساعت، با تصدی نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند و دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، تیرماه ۱۳۹۸.
 7. شرکت درکارگاه دانش افزایی " آشنایی با اصول طراحی دروس بین رشته ای " به مدت ۸ ساعت در تیر ماه ۱۳۹۸ با تصدی معاونت آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند.
 8. شرکت درکارگاه دانش افزایی " مدیریت رفتار والد PMT " به مدت ۶ ساعت در دی ماه ۱۳۹۷ با تصدی آموزش و پرورش منطقه یک تهران.
 9. برگزاری کارگاه، و مدرس کارگاه «تدوین لوایح کیفری»، در دپارتمان حقوق دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران ، آذر۱۳۹۶.
 10. ارائه سخنرانی در جلسه هم اندیشی دانشجویان حقوق دانشگاه امام صادق (ع) – پردیس خواهران ، با موضوع (گفتمان فقه و آزادی در جرائم تعزیری) ، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵.
 11. شرکت درکارگاه دانش افزایی " تاریخ و تمدن اسلامی " به مدت ۱۶ ساعت در شهریور ماه ۱۳۹۴ با تصدی معاونت آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند.
 12. ارائه سخنرانی در جلسه هم اندیشی دانشجویان کارشناسی حقوق دانشگاه امام صادق (ع) – پردیس خواهران ، با موضوع (سیاست کیفری ایران در اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر) ، فروردین ۱۳۹۴.
 13. شرکت درکارگاه دانش افزایی " اندیشه سیاسی و مبانی انقلاب اسلامی " به مدت ۱۶ ساعت در شهریور ماه ۱۳۹۳ با تصدی معاونت آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند.
 14. شرکت درکارگاه دانش افزایی " معرفت شناسی " به مدت ۱۶ ساعت در اسفند ماه ۱۳۹۲ با تصدی معاونت آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند.
 15. شرکت در نشست هم اندیشی فرهنگی " کرسی های آزاد اندیشی " به مدت ۶ ساعت در آبان ماه ۱۳۹۲ با تصدی معاونت آموزش دانشگاه آزاداسلامی واحد دماوند.
 16. شرکت درکارگاه دانش افزایی " اخلاق حرفه ای " به مدت ۱۶ ساعت درشهریور ماه ۱۳۹۲ با تصدی معاونت آموزش دانشگاه آزاداسلامی واحد دماوند.
 17. شرکت درکارگاه " اصول تعلیم و تربیت (مجازی) " به مدت ۱۶ ساعت درشهریور ماه ۱۳۹۲ با تصدی معاونت آموزش دانشگاه آزاداسلامی واحد دماوند.
 18. شرکت درکارگاه "نحوه نگارش cv (مجازی) " به مدت ۸ ساعت در مرداد ماه ۱۳۹۲ با تصدی معاونت آموزش دانشگاه آزاداسلامی واحد دماوند.
 19. شرکت درکارگاه " اقدام پژوهی" به مدت۲۴ساعت دربهمن ماه ۱۳۹۰ با تصدی معاونت آموزش دانشگاه آزاداسلامی واحد دماوند.
 20. شرکت درکارگاه " آشنایی باقوانین و آیین نامه های پژوهشی"به مدت ۸ ساعت درتیر ماه ۱۳۹۰با تصدی معاونت آموزش دانشگاه آزاداسلامی واحد دماوند.
 21. شرکت درکارگاه " اصول و فلسفه تعلیم و تربیت"به مدت۱۲ساعت دربهمن ماه ۱۳۹۰با تصدی معاونت آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند.
 22. شرکت درکارگاه "آشنایی با نرم افزارexcel"به مدت۲۴ساعت دردی ماه ۱۳۸۹با تصدی معاونت آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند.
 23. شرکت درکارگاه "قرائت و مفاهیم قرآن کریم" به مدت ۱۸ساعت دردی ماه ۱۳۸۹ با تصدی معاونت آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند.
 24. شرکت درکارگاه "ترتیل خوانی و تجوید قرآن کریم"به مدت۳۲ساعت دردی ماه ۱۳۸۹با تصدی معاونت آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند.
 25. شرکت در هفتمین دوره آموزشی مبانی اندیشه دینی، به مدت ۶۰ ساعت، ۱۳۸۲، با تصدی سازمان بسیج دانشجویی.
 1. شرکت در نشست هم اندیشی کلینیک حقوق خانواده، کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکوی دانشگاه شهید بهشتی، با موضوع : " کودک و رسانه - حق دسترسی به اطلاعات " (از سلسله نشست های حقوق کودک)، شهریور ماه ۱۳۹۹.
 2. شرکت در نشست هم اندیشی کلینیک حقوق خانواده، کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکوی دانشگاه شهید بهشتی، با موضوع : " آزادی بیان و آزادی اجتماعات کودک و محدودیت های ناظر بر این حقوق" (از سلسله نشست های حقوق کودک)، شهریور ماه ۱۳۹۹.
 3. شرکت در نشست هم اندیشی کلینیک حقوق خانواده، کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکوی دانشگاه شهید بهشتی، با موضوع : " قاچاق کودک - انتقال غیر قانونی به کشور دیگر، ربایش یا قاچاق" (از سلسله نشست های حقوق کودک)، مرداد ماه ۱۳۹۹.
 4. شرکت در نشست هم اندیشی کلینیک حقوق خانواده، کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکوی دانشگاه شهید بهشتی، با موضوع : " اصل ظرفیت های در حال رشد کودک و تاثیر آن بر اجرای حقوق کودک" (از سلسله نشست های حقوق کودک)، تیر ماه ۱۳۹۹.
 5. شرکت در همایش ملی " آسیب شناسی حقوقی اقتصادی نظام پولی و بانکی در ایران "(علمی-پژوهشی)، انجمن علمی حقوق اقتصادی ایران، مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران ،۱۳۹۸.
 6. شرکت در همایش بین المللی " تحولات حقوق کیفری کشورهای اسلامی در پرتو تعامل شرع و حقوق "، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۴- ۱۵ اسفند ۱۳۹۷.
 7. شرکت در دومین همایش بین المللی " عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم"، در دانشگاه تربیت مدرس، با تصدی گروه حقوق کیفری و جرمشناسی دانشکده حقوق و مرکز مطالعات حقوقی دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳-۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷.
 8. شرکت در همایش بین المللی " عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم"، در دانشگاه تربیت مدرس، با تصدی گروه حقوق کیفری و جرمشناسی دانشکده حقوق و مرکز مطالعات حقوقی دانشگاه تربیت مدرس، ۲۸-۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵.
 9. شرکت در نشست تخصصی " نقش فقه خانواده  بر پیشرفت فرهنگی" به مدت ۴ ساعت، با تصدی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه امام صادق (ع)، مهر ماه ۱۳۹۴.
 10. شرکت در نشست تخصصی " تاملی بر فرهنگ و خانواده از منظر دانش حقوق " به مدت ۳ ساعت، با تصدی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه امام صادق (ع)، مهر ماه ۱۳۹۳.
 11. ارائه مقاله درهمایش ملی " پژوهش درنظام عدالت کیفری :فرصت ها وچالش ها " با عنوان "خاستگاه سیاست جنایی اسلامی در پیشگیری ازوقوع جرم و مقایسه بانظام حقوقی غرب" درسال ۱۳۹۱و چاپ درمجموعه مقالات.