محمود عسگری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصیکامپیوتر
کارشناسی۱۳۷۴کامپیوتر
کارشناسی ارشد۱۳۷۷مهندسی کامپیوتر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
ایران- دماوندهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۷

سوابق اجرایی

مدیر گروه آموزشی رشته کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، از سال 1379 الی 1382
مدیر مرکز اطلاعات، آمار و کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، از سال 1380 الی 1382
معاون گروه آموزشی رشته کامپیوتر، دانشگاه علم وصنعت ایران، واحد بهشهر، از سال 1381 الی 1383
معاون آموزشی و دانشجوئی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، ازسال 1383 الی 1385
معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، ازسال 1385 الی 1390
سرپرست امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، ازسال 1383 الی 1384
یکسال عضویت شورای آموزشی موارد خاص سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
یکدوره عضویت کمیسیون بازنگری آئین نامه انضباطی دانشگاه آزاد اسلامی
عضو مدعو سنجش و نظارت دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1387 تا الان در ماموریت های داده شده
یکدوره عضو علی البدل هیات مدیره انجمن کامپیوتر ایران و عضویت در این انجمن تاکنون
بازرس جمعیت هلال احمر شهرستان های دماوند، فیروزکوه و رودهن به مدت 4 سال
کسب گواهی بیش از چهارصد ساعت دوره های آموزشی تخصصی ازجمله: کارآفرینی، مدیریت آموزش عالی ودوره های ویژه اعضاء هیات علمی
دبیربرگزاری همایش بین المللی نانوتکنولوژی در کشور بلاروس، سال 2012 میلادی

و غیره.

مدرس دانشگاههای آزاد اسلامی رودهن، دماوند و دانشگاه علم وصنعت ایران از سال 1374 تا کنون و در مجموع به مدت 21 سال
یکی از 4 عضو راه اندازی دوره های آموزش نیروی انسانی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در گرایش کامپیوتر در سال 1380
مدرس آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، آبان 1396

و غیره.

مجری طرح پژوهشی با عنوان بهبود منابع تغذیه کامپیوترهای خانگی بااستفاده از محاسبات قابلیت اطمینان که به پایان رسیده و تسویه شده است.
تالیف کتاب مبانی کامپیوتروبرنامه نویسی پاسکال با دو دوره تجدیدچاپ، انتشارات آذرباد، سال 1384
ترجمه کتاب ساختارفایلها وذخیره و بازیابی اطلاعات، انتشارات آذرباد، سال 1385

دروس کامپیوتر.

سوابق پژوهشی

ادامه مقالات از بخش مقالات در همایش ها و نشریات در زیر است:

21- M. Eftekhari, F. Bahadori, M. Askari, “Knowledge map as an effective tool for keeping and using information and
organizational knowledge and achieving strategic goals of the organization”, 2nd Conference on Management and ICT, 26 July,
2016, Teheran, Iran.
22- E. Momeni, M. Dahuki, M. Askari, “Assessing the degree of familiarity of managers with knowledge based systems and the
proposed strategy to increase”, 2nd Conference on Management and ICT, 26 July, 2016, Teheran, Iran.
23- Y. Emami, E.Sahraee, M. Askari, “Examining the Challenges on the Implementation of Four Pillars of Human Resource
Competencies in Knowledge-Based Organizations”, International Conference on Management and Accounting, 21 July, 2016,
Teheran, Iran.
24- H. Azadi, M. Hossein Pur, M. Askari, “Investigating the Factors of the Deployment of IT Infrastructure Library (ITIL)
processes in selected Iranian organizations”, 2nd Conference on Management and ICT, 26 July, 2016, Teheran, Iran.
25- M. Shams, A. Bahrami, M. Askari, “The Challenges of Using Information Technology on Human Resources and the
Proposed Way to Cope with It”, 2nd Conference on Management and ICT, 26 July, 2016, Teheran, Iran.
26- M. Askari, N. Hoseinjani, “Investigating Factors Affecting Venture Capital in Iran's Biomedical Industry”, International
Conference on the New Horizons in the Sciences of Management and Accounting, Economy and Enterprenearship, 24 Octoer
2016, Teheran, Iran.
27- H. Hazrati, M. Karami, M. Askari, “A Survey on the Familiarity of Sina Bank's Managers in Using Business Intelligence
and Suggested Strategies to Increase It”, 2nd Conference on Management and ICT, 26 July, 2016, Teheran, Iran.
28- N. Delphani, R. Asghari, M. Askari, “The Challenges of Using Business Intelligence in the Brand Management of
Organizations and Proposals to Cope with It”, 2nd Conference on Management and ICT, 26 July, 2016, Teheran, Iran.
29- M. Sharifi, M. Askari, “A way to remove the limitations of IT governance in e-government”, Conference on Management
and ICT, 7 Aug., 2016, Teheran, Iran.
30- M. Khansari, M. Askari, “The Challenges of Using Business Intelligence in the Efficiency of Iranian Banking Industry and
the Approach to Addressing It”, International Conference on Management and Accounting, 21 July, 2016, Teheran, Iran.
31- B. Shakibifard, M. Askari, “Assessing the degree to which managers are familiar with it”, 2nd National Conference on
Information & Communication Technolog, Sep. 2016, Shahid Beheshti Conference Center, Teheran. Iran.

32- A. Sobhravan, M. Askari, “Consumer confidence in e-commerce”, 2nd Conference on Management and ICT, 26 July, 2016,
Teheran, Iran.
33- R. Gholami, F. Bagheri, M. Askari, “Investigating the status of artificial intelligence in the maritime industry”, 2nd
Conference on Management and ICT, 26 July, 2016, Teheran, Iran.
34- F. Azam, M. Askari, “Examining Challenges Effective on Customer Satisfaction in B2C E-Commerce”, 2nd Conference on
Management and ICT, 26 July, 2016, Teheran, Iran.
35- F. Fotovat, M. Askari, “Investigating the level of familiarity of different companies from management information systems
and the proposed strategy to increase it”, Conference on Management and ICT, 7 Aug., 2016, Teheran, Iran.
36- M. Ghobadizadeh, P. Shahi, M. Askari, “Examining the Challenges of Using Cloud in Computing”, 2nd Conference on
Management and ICT, 26 July, 2016, Teheran, Iran.
37- F. Rezaee, A. Kashani, M. Askari, “The survey of the level of familiarity of municipal managers with management
information systems and the proposed strategy to increase it”, 2nd Conference on Management and ICT, 26 July, 2016, Teheran,
Iran.
38- M. Kiarostami, H. Malekmahmudi, M. Askari, “A survey on the level of familiarity of the social strata with computer crime
and the proposed strategy to increase it”, 2nd Conference on Management and ICT, 26 July, 2016, Teheran, Iran.
39- M. Karimi, M. Askari, “Review challenges in managing agile distributed teams”, International Conference on Management
and Accounting, 21 July, 2016, Teheran, Iran.
40- F. Molaee, A. Sahraee, M. Askari, “Investigating the familiarity of the various strata of the society with investment in
technology and the proposed strategy to increase it”, International Conference on Management and Accounting, 21 July, 2016,
Teheran, Iran.
41- M. Hemmati, M. Askari, “Study of the level of familiarity of the basic education managers with the use of information
technology and the proposed strategy to increase it”, 2nd Conference on Management and ICT, 26 July, 2016, Teheran, Iran.
42- T. Molavian, M. Askari, “The Role of Information Management Systems on Reducing Information Security of
Organizations”, 2nd Conference on Management and ICT, 26 July, 2016, Teheran, Iran.
43- K. Kuchpeideh, M. Askari, “Artificial intelligence systems Used in Industrial Marketing: A Historical Review, Present and
Future Outlook”, 2nd Conference on Management and ICT, 26 July, 2016, Teheran, Iran.
44- H. Nejati, M. Razazi, M. Askari, “Comprehensive quality management and IT impact”, 2nd Conference on Management and
ICT, 26 July, 2016, Teheran, Iran.
45- A. Yousefkhani, S. Falahi, M. Askari, “Review the Challenges of Managers in Strategic Management”, 2nd Conference on
Management and ICT, 26 July, 2016, Teheran, Iran.
46- S. Tabaroki, M. Askari, “Maturation in new companies Through failure”, International Conference on Information &
Communication Technolog, Feb. 2016, Shahid Beheshti Conference Center, Teheran. Iran.
47- N. Samavati, M. Askari, “Designing the helper’s system for students (Case study:high school)”, International Conference on
Information & Communication Technolog, Feb. 2016, Shahid Beheshti Conference Center, Teheran. Iran.
48- M. Mohammadi, M. Askari, “Effective use of business intelligence with the overcome the concern of managers”,
International Conference on Information & Communication Technolog, Feb. 2016, Shahid Beheshti Conference Center, Teheran.
Iran.

دو مورد اخیر:

دو سمینار سال 1386 در زمینه پردازنده ها در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند.

و غیره.

دبیربرگزاری همایش بین المللی نانوتکنولوژی در کشور بلاروس، سال 2012 میلادی

 

یکدوره عضو علی البدل هیات مدیره انجمن کامپیوتر ایران و عضویت در این انجمن تاکنون

ساعات حضور

ایمیل اصلی من برای تماس این است: mahaskari۲۰۰۴@gmail.com

یا اگر با ایمیل پاسخ نگرفتید، بر روی شماره زیر فقط پیامک در ساعت های اداری بگذارید. در اولین فرصت مقدور، پاسخ داده خواهد شد:

۰۹۲۱۶۲۶۹۴۱۳