داوود اندرز

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۸۷حقوق خصوصیدانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوندعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند(تنظیم نشده)تمام وقت۶

سوابق اجرایی

1- مدیر گروه دوره لیسانس دانشگاه آزاداسلامی واحد دماوند

2- مدیر گروه دوره فوق لیسانس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

1- دارای رتبه اول کشوری در مسابقات ترجمه قرآن کریم به زبان انگلیسی بین اساتید کشور با نمره 1000 از 1000

2- دارای رتبه سوم ترتیل قرآن کریم در مسابقات مرحله استانی بین اساتید کشور

حقوق مدنی - حقوق تجارت - زبان تخصصی 

سوابق پژوهشی

1- راهنمایی و مشاوره حدود 50 پایان نامه در مقطع فوق لیسانس

2- بقیه فعالیتهای پژوهشی در قسمت "مقالات در نشریات" به تفصیل  ذکر شده است.