هادی عبداللهی فر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتریمدیریت تربیت بدنیتهران شمال
کارشناسی ارشد۱۳۸۱تربیت بدنی و علوم ورزشیتربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
واحد دماوندمدیر گروه تربیت بدنیرسمی آزمایشیتمام وقت۵

سوابق اجرایی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحد دماوند

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

مدیر پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

مدیر گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

معاون مدیر کل دفتر فعالیت های ورزشی وزارت آموزش و پرورش

دبیر فدراسیون ورزش مدارس کشور

مسئول واحد برنامه ریزی و پژوهش کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

مسئول بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

از وزیر آموزش و پرورش جهت کسب عنوان سرپرست نمونه سطح دستگاهی در پنجمین جشنواره شهید رجایی در سال 1381

از معاون اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش جهت کسب عنوان کارشناس نمونه وزارت آموزش و پرورش در سال 1379

از مدیرکل تربیت بدنی پسران وزارت آموزش و پرورش جهت کسب عنوان واحد برتر و موفق در سال 1378

از معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش جهت همکاری در سال 1380

از مدیر کل دفتر فعالیت های ورزشی وزارت آموزش و پرورش جهت برگزاری مطلوب مسابقات ورزشی دانش آموزان در سال 1385

از فرمانده مرکز مقاومت بسیج فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش جهت حضور فعال در سال 1384

از رئیس سازمان بسیج دانش آموزی جهت همکاری در هفتمین یادواره شهید فهمیده در سال 1381

از مدیرکل تربیت بدنی پسران وزارت آموزش و پرورش جهت پیشبرد اهداف تربیت بدنی آموزش و پرورش در سال 1383

دروس مدیریت ورزشی

عضو شورای سردبیری و نویسندگان نشریه ورزش و ارزش وزارت آموزش و پرورش

مدیر داخلی نشریه ورزش و ارزش وزارت آموزش و پرورش