غزاله رزاقیان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۱زمین شناسیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
کارشناسی ارشد۱۳۸۴زمین شناسی - تکتونیکدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
دکتری۱۳۸۹زمین شناسی - تکتونیکدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق پژوهشی

  • دبیر علمی و عضو کمیته علمی همایش ملی حوضه های رسوبی ایران (از دیدگاه زمین شناسی نفت)، اردیبهشت ماه  1393، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دماوند، تهران  
  • انجمن زمین شناسی ایران ، از سال 1379 تا کنون
  • نظام مهندسی معدن ایران ، از سال 1381 تا کنون